Najczęściej czytane

Twerk Premium Weekend z Magdaleną Górką / 22.05.2022


Twerk Premium Weekend z Magdalena Górką / 22.05.2022

KTO: Magdalena Górka

Przygodę z tańcem zaczęła w dziecięcej formacji „Łomianeczki” jako 6-latka. Próbowała wielu styli tanecznych, żeby ostatecznie odnaleźć się w dancehall’u, twerku oraz high heels.

Jest tancerką i choreografem na pełen etat. Prowadzi regularne, cieszące się duża popularnością, lekcje tańca w Warszawie, współpracuje z artystami przy tworzeniu teledysków, tworzy oprawę artystyczną imprez i koncertów, prowadzi oraz organizuje warsztaty taneczne pod własna marką JagodziankiTwerk.

Jako nauczycielka tańca pracuje głównie z kobietami. Jej celem jest nie tylko nauka techniki, podstawowych kroków i pięknych choreografii-zależy jej przede wszystkim na tym, aby jej kursantki odkrywały swoją zmysłowość i seksapil, wychodziły poza schematy i czuły się dobrze w swoim ciele. Jej misją jest pomoc kobietom w budowaniu pewności siebie poprzez taniec.

OSIĄGNIĘCIA:

1 miejsce Wicked Dance Contest 2018-formacja Dancehall Queen Style z Exclusive Afro Goodas

3 miejsce Slavic Dancehall Queen 2019 solo

2 miejsce Uderz w Puchara 2019

3 miejsce Wicked Dance Contest 2019-formacja Dancehall Queen Style z Exclusive Afro Goodas

1 miejsce TwerkQueen Poland 2019-formacja z Exclusive Afro Goodas

CO BĘDZIEMY ROBIĆ NA ZAJĘCIACH:

Twerk Floor Performance - w twerku bardzo często podłoga jest naszą najlepsza przyjaciółką. Na tym zajęciach nauczymy się technik współpracy z podłogą spięte klamrą choreografii, tak żebyśmy wyglądały w tańcu efektownie, elegancko, ale jednocześnie dziko i seksownie.

Twerk In Heels - zajęcia łączące techniki high heels i twerk. Nurt jednocześnie komercyjny oraz performatywny. Spodziewajcie się ognia na parkiecie i choreografii, która wydobędzie z was pokłady energii. Goorciam jest pierwszą tancerką w Polsce, która zaczęła promować i uczyć tego stylu na regularnych warsztatach.

UWAGA: Osoby poniżej 16 roku życia, zobowiązane są do dostarczenia w dniu warsztatów, pisemnej zgody na udział w zajęciach, podpisanej przez rodzica lub prawnego opiekuna!

KIEDY:

22 maja, niedziela

PLAN:

14:00 – 15:30 TWERK FLOOR PERFORMANCE

15:40 - 17:10 TWERK IN HEELS

CENNIK:

1 zajęcia – 60 zł

Full Pass – 110 zł

ZNIŻKI:

- dla posiadaczy karty Multisport Plus, Student, Kids cena za full pass 85 zł/os + w dniu zajęć odbicie kartą przed każda kolejną godziną zajęć (łącznie 2 razy).

- dla posiadaczy karty FitProfit/Medicover cena za full pass 100 zł/os + jedno odbicie w dniu zajęć przed ich rozpoczęciem.

Możliwość zakupu warsztatów jest dostępna przez sklep www.sklep.urbandance.pl oraz gotówką w szkole.

Opłacenie warsztatów jest równoznaczne z zapisem.

GDZIE:

Urban Dance Zone - Zachodnia 85, Łódź

Zgłoszenie udziału w Wydarzeniu jest równoznaczne z przyjęciem do wiadomości i zaakceptowaniem poniższego regulaminu.

REGULAMIN:

WARUNKI UCZESTNICTWA:

Warunkiem udziału w wydarzeniu jest:

1. Zapisanie się na wydarzenie oraz uiszczenie opłaty.

2. Wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych przez Organizatora na potrzeby organizacji Wydarzenia, zgodnie z ustawą z dnia 29 Sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych Dz. U. Nr 101 poz. 926.

3. Wyrażenie zgody na nieodpłatne wykorzystanie utrwalonego w formie fotografii lub zapisu wideo wizerunku Uczestnika w przekazach medialnych oraz w materiałach promocyjnych Organizatora.

Nie przyjmujemy zwrotów – istnieje opcja zamiany osób (z mailowym powiadomieniem recepcji – podając imię i nazwisko osoby zastępującej najpóźniej na 48h przed warsztatami).

Jeśli nie uzbiera się minimalna grupa, organizator może odwołać zajęcia na 3 dni przed terminem, z telefonicznym powiadomieniem zapisanych osób.

ZASADY BEZPIECZEŃSTWA:

Organizator informuje, iż dochowa wszelkiej staranności w celu maksymalnego zabezpieczenia uczestnika zajęć. Jednocześnie Uczestnik deklaruje, iż nie będzie rościł sobie prawa do odszkodowania i zadośćuczynienia w przypadku doznania kontuzji lub uszczerbku na zdrowiu, który został doznany w wyniku niedostosowania się do poleceń i uwag instruktora.

1. Podczas zajęć uczestnik jest zobowiązany do informowania instruktora o złym samopoczuciu, kontuzjach, zaleceniach lekarskich oraz wszelkich zdarzeniach, które mogą zagrozić jego zdrowiu.

2. Uczestnik ma obowiązek natychmiast zgłosić instruktorowi wszelkie zauważone uszkodzenia na sali.

3. Organizator zastrzega sobie prawo do przerwania udziału w Wydarzeniu Uczestnikom, którzy w jego ocenie wymagają interwencji medycznej lub opieki w innym zakresie bądź też ze względu na swoje zachowanie stwarzają zagrożenie dla siebie, innych Uczestników Wydarzenia.

4. Organizator zastrzega sobie prawo do odmowy udziału w Wydarzeniu Uczestnikowi, który znajduje się w stanie po spożyciu alkoholu lub substancji odurzających, agresywnemu, w stroju zagrażającym bezpieczeństwu (m.in. buty z kolcami), a także podejmującemu jakiekolwiek działania, które mogą zagrażać zdrowiu lub życiu pozostałych Uczestników.

5. Każdy Uczestnik deklaruje, że osobiście odpowiada za wszelkie szkody wyrządzone przez niego na terenie obiektu, w którym odbywa się Wydarzenie. W tym szkody fizyczne i materialne, za które deklaruje zadośćuczynić zgodnie z obowiązującymi przepisami Kodeksu Cywilnego.

CHARAKTER WYDARZENIA:

1. Organizator informuje, iż przedmiotem usługi jest wydarzenie o charakterze edukacyjnym.

2. Teren Wydarzenia jest w pełni terenem prywatnym i nie jest przestrzenią publiczną ani nie jest miejscem ogólnodostępnym. Na terenie Wydarzenia znajdować się mogą tylko określone osoby, w określonych godzinach i spełniające określone kryteria wynikające z regulaminu Wydarzenia.

3. Zabrania się rejestrowania, utrwalania i rozpowszechniania za pomocą foto, video, czy ścieżki dźwiękowej pobytu na terenie Wydarzenia bez pisemnej zgody Organizatora.

4. Zapisując się na Wydarzenie, Uczestnik jest świadomy własnego stanu zdrowia oraz kondycji fizycznej, a w zajęciach bierze udział na własną odpowiedzialność.

5. Organizatorzy Wydarzenia nie odpowiadają za kontuzje Uczestników zajęć.

6. Niestosowne zachowanie podczas trwania Wydarzenia, zachowanie agresywne, stanowiące zagrożenie dla innych uczestników lub niestosowanie się do zaleceń Instruktorów będzie skutkowało wyproszeniem Uczestnika z eventu bez zwrotu poniesionych kosztów.

W związku z rozporządzeniem Unijnym RODO informujemy, że informacje o tym w jaki sposób są przetwarzane Państwa dane są dostępne w formularzu podczas rejestracji, w recepcji eventu.